Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa I e i klasa II d rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej „Edukacja regionalna po Ziemi Biłgorajskiej”. Program dla klasy I e obejmuje okres trzyletni i zakończy się w czerwcu 2018 roku, klasa II d będzie realizować jego treści do czerwca 2017 roku. Zajęcia z edukacji regionalnej odbywają się raz w tygodniu, treści programowe są również uzupełniane w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Za główny cel podjętych działań autorzy innowacji przyjęli wyposażenie uczniów klas I – III, w zasób wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Program innowacji obejmuje następujące zagadnienia: dom rodzinny; szkoła i jej znaczenie w środowisku; miejscowość – życie mieszkańców, obrazy z przeszłości; najbliższa okolica; nasz region – jego tradycje i kultura; święta religijne i zwyczaje z nimi związane; tradycje związane z porami roku.

Realizacja programu innowacji przyczyni się niewątpliwie do rozbudzania ciekawości poznawczej dotyczącej historii, tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. Rozwijania poczucia odpowiedzialności za swoje rodzinne strony. Wyzwalania aktywności i umożliwiania kreatywnego uczestnictwa dziecka w wydarzeniach kulturowych.

Poznanie swojej ,,Małej Ojczyzny" ma pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w jego naturalnym środowisku i być drogą do umiłowania dużej Ojczyzny – Polski.

Autorkami innowacji są p. Elżbieta Skubis i p. Kinga Derylak.

 


W dniu 14 kwietnia z całą klasą poszliśmy do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Początkowo informacja, którą przekazała nam Pani nie wzbudziła w nas entuzjazmu. Myśleliśmy, że będzie to zwyczajne nudne wyjście. Rzeczywistość. jednak okazała się zupełnie inna. Informacje, które zostały nam przekazane bardzo nas zainteresowały. Oglądaliśmy wystawy z wielkim zaciekawieniem. Pierwsza wystawa związana była z czasami okupacji i partyzantką. Dowiedzieliśmy się jak walczyli partyzanci. Mogliśmy także zapoznać się z dawnym wyposażeniem szkoły. Widzieliśmy dawne ławki i przybory do pisania. Pan opowiedział nam o dawnym systemie kar i nagród. Widzieliśmy także odnaleziony Sztandar, który został zakopany głęboko w ziemi. Ta wyprawa bardzo wzbogaciła cała naszą klasę o nowe doświadczenia. Zrozumieliśmy, że nie zawsze łatwo było Polakom być Polakami. Aż strach pomyśleć, ile krwi musiało się przelać abyśmy mogli teraz żyć w wolnym kraju i móc cieszyć się wolnością. Wszyscy po tej wycieczce zrozumieliśmy słowa naszej Pani: Należy być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami.

 Klasa II D

 

 


W roku szkolnym 2016/2017 klasa II e kontynuuje realizację innowacji „Edukacja Regionalna po Ziemi Biłgorajskiej”. Na jednym z pierwszych zajęć rozmawialiśmy o tradycji świętowania dożynek. Uczniowie oglądali piękne wieńce dożynkowe, słuchali opowiadania o wdzięczności Bogu i ludziom za dar chleba. Następnie wykonywali „wieńce dożynkowe” w formie wyklejanki z nasion i zbóż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W ostatnich dniach września klasa II e, wybrała się na wycieczkę do Lublina. W programie znalazło się zwiedzanie, pięknego o tej porze roku, Ogrodu Botanicznego oraz udział w dniach otwartych Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie z zachwytem oglądali niezwykłe okazy roślin egzotycznych, jak również tych które spotykamy w naszych ogródkach. Pan przewodnik ciekawie opowiadał o „małych cudach natury”. W Muzeum Wsi Lubelskiej uczniowie bacznie przyglądali się pracy m.in. łubiarza, hafciarki, rzeźbiarza czy też szkutnika. Zadawali wiele pytań, czynnie włączali się w wykonywane czynności. Podsumowaniem czasu odkrywania „ginących zawodów” niech będą słowa jednego z chłopców, cyt.: „O jejku! Jaka ta praca była kiedyś ciężka, to nie to co teraz.” Piękna, jesienna pogoda i ciekawe spotkania z niezwykłymi ludźmi na długo pozostaną w naszej pamięci.