Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Dyrektor szkoły - mgr inż. Marian Kurzyna

Z-ca dyrektora szkoły- mgr Andrzej Czacharowski

 

Joanna Adamowicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II f

Barbara Bogdanowicz – edukacja wczesnoszkolna

Edyta Borowiec - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II h

Mirosława Cegłowska - matematyka, wychowawca klasy VI e

Beata Chrząstowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II a

Alicja Chudy - przyroda, wychowawca klasy V d

Sławomir Chudy – język angielski

Joanna Cudziło – Gil - psycholog

Elżbieta Czacharowska – język polski, wychowawca klasy VI c

Beata Czajka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III g

Anna Ćwikła – Garbaty - muzyka

Kinga Derylak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III d

Izabela Dziewulska – świetlica

Dorota Garbacz – język polski, wychowawca klasy IV a

Joanna Gircza – język angielski

Urszula Górniak - matematyka, wychowawca klasy VI a

Ewa Iwańczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II d

Grażyna Jagusiewicz - edukacja wczesnoszkolna

Beata Jaszek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II b

Izabella Jędorowska – język angielski, wychowawca klasy IV f

Agnieszka Jurałowicz – wychowanie fizyczne

Ks. Łukasz Kardaszewski - religia

Piotr Kiełbasa – świetlica, biblioteka, historia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy V b (zastępstwo)

Joanna Koszel - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału zerowego

Aneta Kotarska - edukacja wczesnoszkolna, wychowaca klasy III c

Irena Kraczek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału zerowego

s. Małgorzata Kruczek - religia

Anna Kudzia – nauczyciel wspomagający

Dorota Lipińska - religia

Mirosław Lipiński – przyroda, informatyka, technika

Paweł Łukaszczyk – wychowanie fizyczne

Ewa Madejek – biblioteka, język polski, wychowawca klasy IV c

Ks. Krzysztof Maj - religia

Anna Małysz – wychowanie fizyczne

Ewa Markowicz – wychowanie fizyczne

Renata Martyka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III b

Łukasz Mazurek – wychowanie fizyczne

Jolanta Mirkiewicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III e

Elżbieta Okoń – język angielski, wychowawca klasy IV e

Urszula Olczyńska - plastyka

Halina Ordecka - religia

Marzena Pawelec - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I a

Barbara Pawłowska – Żerebiec - świetlica

Agnieszka Pokarowska – język polski, wychowawca klasy IV b

Małgorzata Polska - pedagog

Beata Rafał – informatyka, matematyka

Joanna Rzantkowska – Skwarek – język angielski, wychowawca klasy VI d

Elżbieta Skubis - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II e

Anna Skubis – język polski, historia, wychowawca klasy IV d

Maria Skubis - matematyka, wychowawca klasy VI b

Anna Sławińska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału zerowego

Bożena Sobań - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II c

Anna Sobczyk - świetlica

Joanna Solska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I b

Marta Sprężyna – język angielski, wychowawca klasy VI g

Jolanta Sprysak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III a

Barbara Szymanik - przyroda, wychowawca klasy VI f

Anna Tworek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III h

Mariola Ulidowska - historia, wychowawca klasy V a

Alina Wolanin - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III f

Anna Wołoszyn - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II g

Maria Wołoszyn – matematyka, technika, wychowawca klasy V b

Andrzej Woźny – wychowanie fizyczne

Aneta Wróblewska – język polski, wychowawca klasy V c

Artur Zawiślak – wychowanie fizyczne