Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 218 gości oraz 0 użytkowników.

13 kwietnia 2010 roku obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 13 kwietnia 2008 roku trwa ogólnopolski Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni: KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, który honorowym patronatem objął Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Projekt edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia” to wyraz szacunku i pamięci o straszliwej zbrodni z 1940 roku, szczególnie w świadomości młodego pokolenia, pamięci o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy, o wymordowaniu polskiej inteligencji.

Celem Programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem  przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden DĄB to jedno nazwisko.

Program KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku.

W realizację Programu zaangażowały się  tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.

Warto, żeby w przededniu rocznicy tej straszliwej Zbrodni jak najwięcej osób, a szczególnie młodych, pochyliło się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar, uczestnicząc z powagą w Programie, którego celem jest uczczenie jej Bohaterów oraz zagwarantowanie im pamięci w pokoleniach polskiego narodu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju  przystępując do Programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  postanowił poświęcić DĄB PAMIĘCI osobie posterunkowego Polskiej Policji Państwowej, Władysława Błaszczyka,  zamordowanego w 1940r. w Ostaszkowie.

20 maja 2009 r. po uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele pw. WNMP w Biłgoraju, której przewodniczył ks. Prałat dr Józef Flis, przy szkole został posadzony pierwszy w naszym mieście Dąb Pamięci. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. ks. Zdzisław Ciżmiński, kapelan Rodziny Katyńskiej z Zamościa, Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski, Jan Lelonek, kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium w Lublinie Delegatury w Zamościu, Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Tadeusz Ferens, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Biłgoraj, por. Stanisław Mazur, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgorajskiego. Nie mogło na uroczystości zabraknąć p. Daniela Błaszczyka, syna Władysława Błaszczyka, którego imię nosi dąb zasadzony przy szkole.

Władysław Błaszczyk

Syn Stanisława i Wiktorii, urodził się 24 marca 1906 r. w Łodzi. Należał do pokolenia, któremu Bóg przeznaczył ostateczny bój o niepodległą Ojczyznę. Najpierw pracuje w jednej z łódzkich przędzalni. W 1927r. rozpoczyna służbę woj

skową. Od 1 października 1929 r. do 4 marca 1930 r. odbywa naukę w Szkole dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich, którą kończy świadectwem nr 3/III z dnia 4 marca 1930 roku.

3 lutego 1934 r. żeni się z Julią Stanisławą Tochman pochodzącą z Biłgoraja. W 1935 r. rodzi się im córka, która jednak umiera przy porodzie. W dniu 31 marca 1937 r. na świat przychodzi syn Jan Daniel. Po ukończeniu szkoły w Mostach Wielkich, rozpoczyna się jego służba dla Ojczyzny jako posterunkowego Policji Państwowej.

Od 8 maja 1930 r. do 6 maja 1931 r. pracuje na posterunku w Łukowej pow. Biłgoraj. Od 6 maja 1931 r. do 30 października 1931 r. kontynuuje naukę w Śledczej Szkole Fachowej w Mostach Wielkich, którą kończy świadectwem nr 4/IV z dnia 30 października 1931 r.

Pełni służbę na posterunkach Policji:

- od 1 listopada 1931 r. do 10 czerwca 1932 r. ponownie w Łukowej, powiat Biłgoraj;

- od 10 czerwca 1932 r. do 3 listopada 1937 r.

w Biłgoraju;

- od 3 listopada 1937 r. do 1 października 1938 r. w Zamościu;

- od 1 października 1938 r. do chwili wybuchu wojny w Sokołowie Podlaskim, gdzie Rodzina Błaszczyków mieszkała u państwa Małyszków na ul. Granicznej 18.

Wszędzie, gdziekolwiek był przenoszony, dokonywało się to wraz z Rodziną. Co dzień rano wychodził do pracy. Nie inaczej było we wrześniu 1939 roku. Policja Państwowa z terenu powiatu zamojskiego przemundurowana  w mundury wojskowe, w dniu 13  września  1939 r. odjechała  przez  Skierbieszów  na  wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Od tego dnia brak było jakichkolwiek wiadomości o ich losie, wkrótce okazało się, że zostali internowani a potem osadzeni w Ostaszkowie. Wtedy, rodzina widziała go po raz ostatni.