Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

XIX  KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

Dyrekcja i katecheci Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy współpracy parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju zapraszają na konkurs.

Celem konkursu jest:

- przybliżenie losów, osobowości i twórczości Jana Pawła II

- uświadomienie wpływu działalności i nauki Papieża na życie wszystkich narodów,

- rozbudzenie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości

- integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania Jana Pawła II.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach w formie pisemnej:

            I – dla uczniów szkół podstawowej

            II – dla uczniów gimnazjów

            III – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać się poprzez szkoły, parafie i organizacje kościelne.

Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne do udziału w konkursie należy kierować do dnia 26 października 2015 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im  Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. 3-go Maja 3

23-400 Biłgoraj

tel. 084 686 07 17

www.sp1bilgoraj.vot.pl

Jednostka zgłaszająca może zgłosić trzech uczestników.

Dla najlepszych organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

Koszty przejazdów ponoszą jednostki zgłaszające.

Konkurs odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 9.00 według następującego porządku:

            godz. 9.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

            godz. 10.00 – uroczyste otwarcie konkursu

            godz. 10.20 – 11.20 – eliminacje pisemne

            godz. 13.00 – uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród

Tematyka konkursu jest następująca:

 1. Dzieciństwo, lata szkolne i młodość Karola Wojtyły.
 2. Lata wojny i okupacji.
 3. Lata posługi kapłańskiej i biskupiej.
 4. Podróże apostolskie i nauczanie Papieża.
 5. Pielgrzymki do Ojczyzny.
 6. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”

Wykaz literatury:

 1. Jan Paweł II. Dar i tajemnica. Kraków 1996.
 2. A. Frossard. „Nie lękajcie się” Rozmowy z Janem Pawłem II. Watykan 1982.
 3. Ks. M. Maliński. Polski Papież Karol Wojtyła. Wyd. Albatros. Kraków 1999.
 4. A. Boniecki. Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków 1983.
 5. Janusz Poniewierski. Pontyfikat. Kraków 2005.
 6. A. Frossard. Portret Jana Pawła II. Kraków 1990.
 7. strony internetowe poświęcone św. Janowi Pawłowi II