Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

KOMUNIKAT NR 1
Eliminacji rejonowych XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego

Zarząd Oddziału PTTK w Biłgoraju pragnie poinformować, że eliminacje rejonowe XLV OMTTK odbędą się w dniach 28 kwietnia 2017 r. na obiektach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju. Tegoroczna edycja Turniej odbędzie się według znowelizowanego Regulaminu Turnieju. Program Turnieju obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Część praktyczna obejmuje testy wiedzy krajoznawczej (25 pytań z województwa podkarpackiego, 10 pytań z województwa lubelskiego, 15 pytań o Polsce), 10 pytań z wiedzy topograficznej, 20 pytań z wiedzy turystycznej,10 pytań z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz 10 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Początek rywalizacji w piątek 28 kwietnia o godz. 9:00.
Na część praktyczną złożą się następujące konkurencje:
- turystyczny marsz na orientację,
Turystyczne ABC (rzut do celu, rozpoznawanie roślin, gra azymutowa, rozpoznawanie atrakcji turystycznych woj. podkarpackiego),
- rowerowy tor przeszkód,
- praktyczne udzielanie pierwszej pomocy i umiejętność skorzystania z zawartości apteczki,
- ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK
Każdy zespół uczestniczący w Turnieju przedkłada też dwustronną kartę zespołu w formacie A4.
Zalecana lektura:

1. Kanon krajoznawczy Polski, pod red. Włodzimierza Łęckiego + płyta CD, Warszawa 2007.
2. Przewodnik po Polsce – wyjazdy na weekend, urlop, wakacje, Demart 2011.
3. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, praca zbiorowa,, Warszawa 2000.
4. Jerzy Dynarski, ABC Imprez na orientację, Warszawa 2000,
5. Andrzej Kozanecki, Terenoznawstwo dla harcerzy, Warszawa 1985,
6. Wybieram wędrowanie. Przewodnik młodego turysty, Warszawa 1993.
7. Monika Karolczuk, 101 Skarbów Historii Polski, wyd AA, Kraków 2014.
8. Kodeks Ruchu Drogowego.
9. Pierwsza pomoc – ilustrowany przewodnik, Publicat 2008.
10. Przysposobienie obronne cz. II. Podręcznik dla liceum i technikum. Wyd. Opereon, Gdynia.
11. Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo – oddechowej ERC, Kielce 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl
12. Miesięcznik Poznaj swój kraj 2016
13. Podkarpackie przewodnik + atlas Wyd. Demart, Warszawa 2016
14. Mapa administracyjno-turystyczna województwa podkarpackiego, Wydawnictwo BiK
15. Bieszczady Przewodnik dla prawdziwego turysty Rewasz. Pruszków 2016
16. Magda i Mirosław Osip - Pokrywkowie Podkarpackie. Od Kotliny Sandomierskiej po Bieszczady - przewodnik. Podkarpacka Organizacja Turystyczna. Rzeszów 2014
17. Bieszczady mapa turystyczna Wyd. Compass Kraków.
18. Beskid Niski, Wyd. Compass Kraków
19. Pogórze Przemyskie. Góry Sanocko – Turczańskie, Wyd. Compass Kraków
20. Szlak Architektury Drewnianej Podkarpackie Jan Solek POT Rzeszów 2012

Poszczególne szkoły są proszone o zgłoszenie uczestnictwa swoich drużyn w Turnieju w terminie do 26 kwietnia 2017 roku. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Białej koło Radzynia Podlaskiego w terminie 12 – 13 maja 2017 roku awansują po 3 najlepsze zespoły w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorem finału wojewódzkiego jest Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim.

Podczas trwania konkurencji turniejowych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych środków łączności. Uczestnicy i opiekunowie mają świadomość, że zdjęcia i opisy mogą być użyte w celach promocyjnych przez organizatora. Opiekunowie zespołów w momencie rejestracji drużyn w dniu 28 kwietnia przedkładają podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem OMTTK oraz o stanie zdrowia uczestników, umożliwiającym wzięcie udziału we wszystkich konkurencjach turniejowych (załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK). Brak podpisanego oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Turnieju. Uczestnicy Turnieju mogą zamawiać obiady w stołówce szkolnej (odpłatność 4,50 zł.) w terminie do 26 kwietnia 2017 roku
Informacji o Turnieju udzielają działacze Oddziału PTTK w Biłgoraju: tel. 84 686 07 17