Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt edukacyjny jest ciekawą alternatywą rozwijania zainteresowań artystycznych wśród uczniów. Służy pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej. Głównym założeniem programu jest dążenie do poznania przez dzieci szeroko rozumianej sztuki i prezentacji ich własnego dorobku w szkole i poza jej terenem. Dzięki tak skonstruowanemu programowi stworzone zostaną warunki dla uzyskania trwałych efektów edukacyjnych i wychowawczych.
Wprowadzona innowacja poszerzy ofertę edukacyjną szkoły, pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów, przyczyni się do wzbogacenia warsztatu metodycznego nauczycieli biorących udział w innowacji.
Autorkami innowacji są: p. Edyta Borowiec i p. Bożena Sobań, a realizowana jest w klasie I c i I h.

 


Dnia 12 lutego 2016 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie integracyjne klas artystycznych oraz dzieci ze studia tańca STYL z MDK-u. Wzięli w nim też udział uczniowie klas I i II. Spotkanie przebiegało pod hasłem "W krainie bajek". Zaproszeni goście zaprezentowali swoje umiejętności taneczne w kilku układach. Wśród tańczących jest wielu uczniów naszej szkoły, którzy mieli okazję wystąpić przed swoimi kolegami i koleżankami. Pokazy tańca przeplatały się z quizami o tematyce bajkowej. Uczestnicy spotkania mogli wykazać się znajomością bajek i literatury dziecięcej oraz wziąć udział we wspólnej zabawie tanecznej.

 


Dnia 18 marca 2016 r. klasy artystyczne 1c i 1h uczestniczyły w wycieczce do Zamościa. W stolicy naszego regionu, zwanej "perłą renesansu" zwiedziliśmy Starówkę z jej pięknymi arkadami i sławnymi schodami Ratusza. Uczestniczyliśmy również w Dniu Otwartym Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Moranda. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnymi formami sztuki: malarstwem, rzeźbą, fotografią artystyczną, tkaniną artystyczną, ceramiką, reklamą wizualną. Mieli też możliwość sami tworzyć dzieła plastyczne w profesjonalnej pracowni ceramiki. Być może wizyta ta stanie się dla niektórych inspiracją do własnej dziecięcej twórczości.