Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

mgr Małgorzata Polska

godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 14:30
piątek 8:00 - 13:30

W naszej szkole pedagog:

  • pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
  • prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • prowadzi zajęcia wg. Programu edukacyjno – terapeutycznego ORTOGRAFFITI,
  • prowadzi zajęcia wg. Programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej”,
  • organizuje spotkania szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli,
  • organizuje pomoc materialną dla uczniów potrzebujących,
  • wspiera działania opiekuńczo - wychowawcze nauczycieli i wychowawców,
  • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych.

Na podstawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

Czytaj więcej...

Program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów przeznaczony dla uczniów w wieku 6-12 lat.

Program uwrażliwia dzieci oraz osoby zajmujące się wychowaniem (nauczycieli, rodziców, opiekunów, wychowawców) na zagrożenia jakie mogą nieść ze sobą media (telewizja, gry komputerowe) związane zwłaszcza z wzorcami przemocy oraz nabywaniem nawyku korzystania z biernych, pozbawionych interakcji międzyludzkich, form rozrywki.

Czytaj więcej...

Program profilaktyczny "Cukierki”, oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak.

Głównym celem programu jest wyposażenie dzieci w umiejętności rozpoznania niebezpieczeństwa i odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia, uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

Czytaj więcej...

To program profilaktyczno-wychowawczy, którego ogólnym celem jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi ludźmi i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcej...