Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa VI e rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej "Płynąc do zdrowia i mistrzostwa", która jest zwieńczeniem cyklu nauczania w klasie sportowej. Powodem napisania innowacji było utworzenie oddziału sportowego o profilu pływanie na II etapie edukacyjnym. Oddział ten jest kontynuacją oddziału sportowego o profilu pływanie z I etapu edukacyjnego. W momencie tworzenia tego oddziału brakowało treści programowych dostosowanych do klas sportowych o profilu pływackim

Autorzy zakładają systematyczne uczestnictwo uczniów w zawodach pływackich rangi powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej i osiągnięcie sukcesów sportowych. Poprowadzony umiejętnie cykl treningowy ma przyczynić się nie tylko do sukcesów sportowych, ale także utrwalić pozytywne cechy charakteru uczniów -sportowców, jak: wola walki, hart ducha, wytrwałość, szacunek dla uczestników pływackiej rywalizacji i przestrzeganie zasady „fair play”. Autorzy innowacji zakładają też, że klasa VI e będzie nadal osiągać wysokie i bardzo wysokie wyniki dydaktyczne, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Innowacja będzie realizowana w ramach dziesięciu godzin wychowania fizycznego będących do dyspozycji klasy sportowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wszystkie te godziny będą realizowane przez autorów innowacji.

Zakładanym efektem wdrożenia innowacji będzie postęp sportowy każdego z uczniów klasy VI e, którego mierzalnym rezultatem będzie poprawa rekordów życiowych uczniów na poszczególnych dystansach, zajmowanie czołowych lokat na miarę swoich możliwości w zawodach pływackich.

Autorami innowacji są: p. Andrzej Woźny i p. Paweł Łukaszczyk.