Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

 IX WOJEWODZKI KONKURS WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

‘THE GLOBETROTTER’


I. Informacje ogólne.
1. Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do samodzielnego pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
2. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas piątych i szóstych ze szkół podstawowych województwa lubelskiego, którzy wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce języka angielskiego oraz zainteresowaniem tym językiem.

 

II. Organizacja i przebieg konkursu ‘The Globetrotter’
1. Do dnia 10 maja 2017r. szkoła powinna wytypować uczniów chętnych do udziału w konkursie i przesłać ich dane do organizatorów na załączonym formularzu.
2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników .
3. Konkurs odbędzie się 23 maja 2017 r. o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ulicy 3 Maja 3 w Biłgoraju.

 

III. Organizacja i przebieg konkursu ‘Globtroter multimedialny’
1. Do dnia 10 maja 2017r. szkoły, które chcą wziąć udział w konkurencji drużynowej, przesyłają 1 prezentację multimedialną, na temat wybranego kraju anglojęzycznego, przygotowaną przez uczniów reprezentujących daną szkołę.

 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu ‘The Globetrotter’ i ‘Globtroter multimedialny’ nastąpi dnia 23 maja 2017r.

 

V. Zgłoszenie udziału w konkursie.
Zgłoszenia oraz prezentacje multimedialne prosimy przesyłać do dnia 10 maja 2017r. drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgody rodziców na udział konkursie należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu.

 

Zgłoszenia można również przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. 3 Maja 3
23 – 400 Biłgoraj
tel/fax. (084) 686 07 17
z dopiskiem : ‘THE GLOBETROTTER’

Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego
Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju

 

 

REGULAMIN
IX KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
/WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, STANY ZJEDNOCZONE,
KANADA, AUSTRALIA i NOWA ZELANDIA/

THE GLOBETROTTER

 

I. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju

II. Termin konkursu: 23 maja 2017 roku, godz. 11.00

III. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

IV. Czas trwania konkursu: 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne

V. Cele konkursu:
a.pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
b.kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur
c.wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich wiadomości i umiejętności językowych

VI. Uczestnicy: uczniowie klas V -VI szkół podstawowych województwa lubelskiego

VII. Zasady konkursu:
a. uczniowie rozwiązują test złożony z zadań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz zadań otwartych
b. treść zadań podana jest w języku angielskim
c. test składa się z 50 zadań
d. uczestnicy rozwiązują test na tym samym poziomie (bez podziału na kl. V i VI)
e. laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyska nie mniej niż 80% maksymalnej liczby punktów
f. szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczestników.

VIII. Globtroter multimedialny (konkurencja drużynowa)

a) Do dnia 10 maja 2017r. szkoły (które chcą wziąć udział) przesyłają 1 prezentację multimedialną, na temat wybranego kraju anglojęzycznego, przygotowaną przez drużynę reprezentującą daną szkołę. Prezentacja powinna zawierać 12 slajdów dotyczących np. symboli, geografii, sportu, znanych ludzi, legend, muzyki.
b) Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:
zgodność z tematem, poprawność językowa, zawartość merytoryczna, zastosowane elementy graficzne , wykorzystanie animacji, estetyka.

I.Warunki konkursu: zgłoszenie udziału do organizatora w terminie do 10 maja 2017 r. (karta zgłoszenia plus prezentacja multimedialna*) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

II.Ogłoszenie wyników konkursów ‘The Globetrotter’ i ‘Globtroter multimedialny’ nastąpi dnia 23 maja 2017r. Zwycięskie drużyny przedstawią swoje prezentacje pozostałym uczestnikom konkursu.

III.Nagrody: laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe

IV.Literatura

Podręczniki do języka angielskiego dla szkoły podstawowej: m.in. New Friends, New English Zone, Project, Go for Poland, Welcome, Sky High, Look!, Today, Evolution, Discover English, World Explorer
•Podstawowe informacje dotyczące geografii, historii, sportu, literatury, symboli, muzyki, tradycji, architektury (zabytków) w/w państw anglojęzycznych

 

Uwaga!
1. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia materiału o treści z zakresu wiedzy ogólnej(np. symbole, znane legendy, elementy geografii i historii itp.)
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu
3. Koszty ubezpieczenia i dojazdu do miejsca konkursu pokrywają uczestnicy konkursu/instytucje delegujące uczestników.
4. Rodzice/ Opiekunowie prawni uczestników składają pisemną zgodę na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku w mediach i na stronie internetowej szkoły.

 

* wymaganie dotyczy szkół, które zgłosiły udział w konkurencji drużynowej

 

Do pobrania: 

KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ
PRZYKŁADOWY TEST