Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 212 gości oraz 0 użytkowników.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

do klas I – VI dla uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

dopuszczony do użytku szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Zestaw programów nauczania do klas 0 a, b, c

 

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
1/SP/0/16/17 Wychowanie przedszkolne

Mirosława Anna Pleskot,

Agnieszka Staszewska-Mieszek

Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego WSiP 2016
2/SP/0/16/17 j. angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe Pearson 2016
3/SP/0/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dla przedszkola Gaudium 2012
4/SP/0/16/17 Zajęcia taneczne Marzena Pawelec Program zajęć tanecznych prowadzonych w oddziałach przedszkolnych SP 1 Biłgoraj 2016
5/SP/0/16/17 rytmika Mariola Napora Program autorski zajęć z rytmiki dla oddziału przedszkolnego SP 1 Biłgoraj 2010/2016

 

 

Zestaw programów nauczania do klas I – III

 

Klasy I a, b,

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
1/SP1/I/16/17 Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harniak,

Kamila Izbińska, A. Jasiocha, W. Went

Program edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu kształcenia „Tropiciele” Klasy 1 - 3 WSiP 2009
2/SP/I/16/17 j. angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014, szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. Pearson 2014
3/SP/I/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika Gaudium 2010
4/SP/I16/17 Innowacja Marzena Pawelec Innowacja programowa „W świecie muzyki i tańca” Sp 1 Klasa I a 2016
5/SP/I/ 16/17 Innowacja Artur Zawiślak, Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie

Klasy I a, b,

2016
6/SP/I/ 16/17 Innowacja Joanna Solska Program dla klasy turystycznej „Tropiciele” Klasa I b 2016

Klasy II  a, b, c, e, f, g, h

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
7/SP/I/16/17 edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harniak,

Kamila Izbińska

Program edukacji wczesnoszkolnej Klasy 1 – 3

WSiP 2009
2/SP/I/16/17

j. angielski

Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014, szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. Pearson 2014
3/SP/I/16/17

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika Gaudium 2010
7/SP/I/16/17 Innowacja Edyta Borowiec, Bożena Sobań Program klasy artystycznej „Parasol sztuki” Klasa II c, II h 2015
8/SP/I/16/17 Innowacja Elżbieta Skubis, Program „Edukacja regionalna po Ziemi Biłgorajskiej” Klasa II e 2015
9/SP/I/16/17 Innowacja Beta Jaszek, Beata Chrząstowska Program klasy ekologicznej „Jesteśmy częścią przyrody” Klasa II a, b 2015
10/SP/I/16/17 Innowacja Joanna Adamowicz, Anna Wołoszyn Program klasy turystycznej „Wędruj z nami” Klasa II f g 2015
5/SP/I/ 16/17 Innowacja Artur Zawiślak, Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie

Klasy II a, b, c,   e, f, g, h

2015

Klasa II d pływacka

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
7/SP/I/16/17 edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harniak,

Kamila Izbińska

Program edukacji wczesnoszkolnej Klasy 1 - 3 WSiP 2009
2/SP/I/16/17

j. angielski

Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014, szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. Pearson 2014
11/SP/I/16/17 Wychowanie fizyczne pływanie

Paweł Łukaszczyk

Andrzej Woźny

Program nauczania pływania dla klas sportowych na podstawie programu pływania Edmunda Bartkowiaka oraz programu edukacji wczesnoszkolnej „Razem w szkole” SP nr 1w Biłgoraju 2012
3/SP/I/16/17

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika Gaudium 2010
8/SP/I/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasa II d 2015

 

Klasy III a, b, c, d, e, f

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
7/SP/I/16/17 Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harniak,

Kamila Izbińska

Program edukacji wczesnoszkolnej Klasy 1 - 3 WSiP 2009
2/SP/I/16/17 j. angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014, szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. Pearson 2014
3/SP/I/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika Gaudium 2010
8/SP/I/ 16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy a, b, c 2015
5/SP/I/ 16/17 innowacja Elżbieta Skubis, Barbara Bogdanowicz, Irena Kraczek, Kinga Derylak Program „Edukacja regionalna po Ziemi Biłgorajskiej” Klasa II d 2015
7/SP/I/16/17 Innowacja Joanna Adamowicz, Irena Kraczek, Anna Wołoszyn, Alicja Chudy, Aneta Kotarska Program klasy turystycznej „Wędruj z nami” Klasa II c 2015
12/SP/I/ 16/17 Wychowanie fizyczne – pływnie

Andrzej Woźny

Paweł Łukaszczyk

Program nauczania pływania elementarnego Wszystkie klasy III 2012

Klasa III h pływacka

Numer

w zestawie

przedmiot autor tytuł wydawnictwo rok wydania
7/SP/I/16/17 Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harniak,

Kamila Izbińska

Program edukacji wczesnoszkolnej Klasy 1 – 3 WsiP 2009
2/SP/I/16/17 j. angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014, szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. Pearson 2014
11/SP/I/16/17 Wychowanie fizyczne pływanie

Paweł Łukaszczyk

Andrzej Woźny

Program nauczania pływania dla klas sportowych na podstawie programu pływania Edmunda Bartkowiaka oraz programu edukacji wczesnoszkolnej „Razem w szkole” SP nr 1w Biłgoraju 2012
8/SP/I/ 16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasa h 2015

 

Klasy IV a, c, d, e

 

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania
1/SP/II/16/17 język polski Ewa Horwath, Anita Żeleń Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. „Słowa z uśmiechem” WsiP 2014
2/SP/II/16/17 język angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego do klas IV – VI

zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012

Pearson 2009
3/SP/II/16/17 matematyka

Helena Lewicka,

Elżbieta Rosłan

Program nauczania matematyki Matematyka wokół nas

WSiP

2010
4/SP/II/16/17 przyroda Bożena Sienkiewicz, Urszula Depczyk „Przyroda z pomysłem” program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

zgodny z NPP

2012
5/SP/II/16/17 historia

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

Nowa Era

2012
6/SP/II/16/17 Zajęcia komputerowe Michał Kęska Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Klasy IV-VI.

Nowa Era

2015
7/SP/II/16/17 zajęcia techniczne Lech Łabęcki Program nauczania ogólnego   zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Nowa Era

2014
8/SP/II/16/17 plastyka Anita Przybyszewska Pietrasiak Program nauczania plastyki w klasach 4-6 „Lubię tworzyć”

Mac Edukacja

2012

9/SP/II/16/17 muzyka Teresa Wójcik Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV – VI . „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

 
10/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne

Artur Zawiślak

Magdalena Witkowska

„Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej” Artur Zawiślak na podstawie „Programu wychowania fizycznego dla II etapu edukacji” Magdaleny Witkowskiej SP nr 1 2012
11/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne – pływnie

Andrzej Woźny

Paweł Łukaszczyk

Program nauczania pływania elementarnego SP 1 2012
12/SP/II/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dal klas IV – VI szkołąy podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Gaudium 2010
13/SP1/II/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny i inni… Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy a, b, c, d 2015

 

Klasa IV b lekkoatletyczna

 

 

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania
1/SP/II/16/17 język polski Ewa Horwath, Anita Żeleń Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. „Słowa z uśmiechem” WsiP 2014
2/SP/II/16/17 język angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego do klas IV – VI

zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012

Pearson 2009
3/SP/II/16/17 matematyka

Helena Lewicka,

Elżbieta Rosłan

Program nauczania matematyki Matematyka wokół nas

WSiP

2010
4/SP/II/16/17 przyroda Bożena Sienkiewicz, Urszula Depczyk „Przyroda z pomysłem” program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

zgodny z NPP

2012
5/SP/II/16/17 historia

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

Nowa Era

2012
6/SP/II/16/17 Zajęcia komputerowe Michał Kęska Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Klasy IV-VI.

Nowa Era

2015
7/SP/II/16/17 zajęcia techniczne Lech Łabęcki Program nauczania ogólnego   zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Nowa Era

2014
8/SP/II/16/17 plastyka Anita Przybyszewska Pietrasiak Program nauczania plastyki w klasach 4-6 „Lubię tworzyć”

Mac Edukacja

2012

9/SP/II/16/17 muzyka Teresa Wójcik Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV – VI . „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

 
14/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne

Artur Zawiślak

Magdalena Witkowska

Agnieszka Jurałowicz

„Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej” Artur Zawiślak na podstawie „Programu wychowania fizycznego dla II etapu edukacji” Magdaleny Witkowskiej

Oraz Program szkolenia sportowego „Szybciej – Wyżej – Dalej” dla klasy sportowej lekkoatletycznej   realizowany w klasie IV b

SP nr 1 2016
12/SP/II/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dal klas IV – VI szkoły podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Gaudium 2010
13/SP1/II/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny i inni… Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy a, b, c, d 2015
11/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne – pływnie

Andrzej Woźny

Paweł Łukaszczyk

Program nauczania pływania elementarnego SP 1 wszystkie klasy IV 2012

 

Klasa IV f pływacka

 

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania
1/SP/II/16/17 język polski Ewa Horwath, Anita Żeleń Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. „Słowa z uśmiechem” WsiP 2014
2/SP/II/16/17 język angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego do klas IV – VI

zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012

Pearson 2009
3/SP/II/16/17 matematyka

Helena Lewicka,

Elżbieta Rosłan

Program nauczania matematyki Matematyka wokół nas

WSiP

2010
4/SP/II/16/17 przyroda Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Urszula Depczyk „Przyroda z pomysłem” – Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej   2012
5/SP/II/16/17 historia

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

Nowa Era

2012
6/SP/II/16/17 Zajęcia komputerowe Michał Kęska Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Klasy IV-VI.

Nowa Era

2014
7/SP/II/16/17 zajęcia techniczne Lech Łabęcki Program nauczania ogólnego   zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Nowa Era

 
8/SP/II/16/17 plastyka Anita Przybyszewska Pietrasiak Program nauczania plastyki w klasach 4-6 „Lubię tworzyć”

Mac Edukacja

2012

9/SP/II/16/17 muzyka Teresa Wójcik Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV – VI . „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

 
15/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne

Andrzej Woźny

Paweł Łukaszczyk

Program nauczania pływania na podstawie programu Edmunda Bartkowiaka oraz programu nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej II etap edukacji Magdaleny Witkowskiej SP nr 1 2012
12/SP/II/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dal klas IV – VI szkołąy podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Gaudium 2010
13/SP1/II/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Andrzej Woźny i inni… Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy a, b, c, d 2015
16/SP/II/16/17 Innowacja programowa - pływanie

Andrzej Woźny

Paweł Łukaszczyk

Innowacja pedagogiczna wychowania fizycznego z pływaniem „Z uśmiechem w wodzie” Klasa IV f 2016

 

 

 

Klasy V a, b, c, d,

 

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania
15/SP/II/16/17 język polski Ewa Horwath, Anita Żeleń Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. „Słowa z uśmiechem” WSiP  
2/SP/II/16/17 język angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego do klas IV - VI

zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012

Pearson 2009
3/SP/II/16/17 matematyka

Helena Lewicka,

Elżbieta Rosłan

Program nauczania matematyki Matematyka wokół nas

WSiP

2010
16/SP/II/16/17 przyroda Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Urszula Depczyk „Przyroda z pomysłem” – Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej   2012
5/SP/II/16/17 historia Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

Nowa Era

2012
17/SP/II/16/17 zajęcia komputerowe Michał Kęska Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Klasy IV-VI.

Nowa Era

2014
7/SP/II/16/17 zajęcia techniczne Lech Łabęcki Program nauczania ogólnego   zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Nowa Era

2014
8/SP/II/16/17 plastyka Anita Przybyszewska Pietrasiak Program nauczania plastyki w klasach 4-6 "Lubię tworzyć"

Mac Edukacja

2012
9/SP/II/16/17 muzyka Teresa Wójcik Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV – VI . „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

 
10/SP/II/16/17 wychowanie fizyczne

Artur Zawiślak

Magdalena Witkowska

"Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej" Artur Zawiślak na podstawie "Programu wychowania fizycznego dla II etapu edukacji" Magdaleny Witkowskiej SP nr 1 2012
17/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne – aktywne formy turystyki

Ewa Kukiełka

Anna Małysz

Program turystyczny dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej SP 1 2009
22/SP/II/16/17 wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V VI szkoły podstawowej Rubikon 2014
12/SP1/II16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dal klas IV – VI szkołąy podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Gaudium 2010
13/SP1/II/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Agnieszka Jurałowicz i inni… Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy V a, b, c, d 2015
19/SP1/II16/17 Innowacja turystyczna Joanna Adamowicz, Irena Kraczek, Anna Wołoszyn, Alicja Chudy i inni Program klasy turystycznej „Wędruj z nami” Klasa V d 2015

 

 

klasy VI a, b, c, d, e, f, g

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania
15/SP/II/16/17 język polski Alicja Krawczuk - Goluch Język polski. Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. Seria „Odkrywamy na nowo” Operon 2011
2/SP/II/16/17 język angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego do klas IV - VI

zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012

Pearson 2009
3/SP/II/16/17 matematyka

Helena Lewicka,

Elżbieta Rosłan

Program nauczania matematyki Matematyka wokół nas

WSiP

2010
16/SP/II/16/17 przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej,

Nowa Era

zgodny z NPP

2012
5/SP/II/16/17 historia

Tomasz Maćkowski

Mariola Ulidowska

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej z rozszerzeniem Nowa Era 2012
20/SP/II/16/17 zajęcia komputerowe

Grażyna Koba

Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkół podstawowych kl. IV - VI Migra 2012
21/SP/II/16/17 zajęcia techniczne Urszula Białka Program nauczania technika w klasach IV – VI szkoły podstawowej Operon 2012
8/SP/II/16/17 plastyka Anita Przybyszewska Pietrasiak Program nauczania plastyki w klasach 4-6 "Lubię tworzyć"

Mac Edukacja

2012
18/SP/II/16/17 muzyka Ilona Pisarkiewicz Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-6 WSiP DKW-4014-155/99
17/SP/II/16/17 Wychowanie fizyczne – aktywne formy

Ewa Kukiełka

Anna Małysz

Program turystyczny dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej SP 1 2009
12/SP/II/16/17 religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Program nauczania religii dal klas IV – VI szkołąy podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Gaudium 2010
13/SP1/II/16/17 Innowacja olimpijska Artur Zawiślak, Agnieszka Jurałowicz i inni Program wychowania poprzez wartości olimpijskie - Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klasy VI 2015
22/SP1/II/16/17 wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V VI szkoły podstawowej Rubikon 2014

Programy do nauczania religii prawosławnej

 

Numer

w zestawie

przedmiot

autor Tytuł

Numer

Rok wydania
23/SP1/I/II/16/17 Religia prawosławna ks. bp. prof. dr. hab. Jerzy Pańkowski PROGRAM NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W SZOLE PODSTAWOWEJ klasy I – III i IV - VI PAKP-R5-323/12 2012

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ przyjęta  przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 9.11.2010 r.
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ, zatwierdzona przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 20.03.2012. Program nauczania obowiązuje od dnia 1.09.2012 r.

Podstawę programową i program nauczania religii prawosławnej opracował zespół pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Jerzego (Pańkowskiego).