Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący - Mirosław Kita

Z-ca Przewodniczącego - Dariusz Łyczak

Sekretarz - Urszula Blicharz

Prezydium Rady Rodziców - Agnieszka Wszoła

                                          Monika Proć - Gleń

                                          Anna Bańka

                                          Dorota Wlaź

                                          Marek Ciosmak

                                          Urszula Blicharz

                                          Dariusz Łyczak

Komisja Rewizyjna - Artur Kłodnicki

                              Anna Sankiewicz

                              Agnieszka Potocka

 


 Szanowni Rodzice!

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców stanowią środki, które służą naszym dzieciom. Ze środków tych opłacane są m.in.: ślubowanie klas I, wyjazdy na konkursy międzyszkolne, białą szkołę, zawody sportowe; dokonywane są zwroty delegacji za wyjazdy dzieci na konkursy, kupowane są nagrody za dobre wyniki w nauce; dofinansowany jest zakup sprzętu szkolnego i papieru ksero na diagnozy dla naszych dzieci. Na koniec roku szkolnego ponad 200 uczniów szkoły otrzymuje nagrody za sukcesy w turniejach, konkursach promując szkołę w regionie, województwie, kraju i za granicą.
Informujemy, że istnieje możliwość wpłaty w ratach. Klasy, które wpłacą na Radę Rodziców kwotę 1000 zł i więcej, otrzymają dofinansowanie do wycieczek klasowych. Wpłata na RR jest dobrowolna i wynosi 60 zł. Jest to system prorodzinny, gdyż wpłata na drugie i kolejne dziecko wynosi 0 zł. Przekazanie środków na Radę Rodziców jest wyrazem solidarności i troski o dobro wspólne, z którego korzystają również dzieci z mniej zamożnych rodzin.

Przewodniczący Rady Rodziców
Mirosław Kita 


Nowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju

W listopadzie 2012 r. Rada Rodziców wysunęła wniosek dotyczący budowy nowej sali gimnastycznej przy naszej szkole. Nasza sala gimnastyczna jest już przestarzała, niepełnowymiarowa, nie spełnia oczekiwań wobec współczesnych wymogów sportowych. Warto dodać, że w rankingu Szkolnego Związku Sportowego dotyczącego osiągnięć sportowych nasza szkoła jest na 5 miejscu w województwie ( na ok. 1000 szkół ) za rok szkolny 2015/2016.

Nasza szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w mieście, a dzieci w okresie jesienno-zimowym nie mają wystarczających warunków do realizacji zajęć sportowych. W koncepcji pracy szkoły wpisano tę inwestycję jako priorytetową. Zostały przeprowadzone w tej sprawie rozmowy z władzami miasta. Szkoła zabiega o pomoc posłów naszego regionu, aby mogli być beneficjentami programu budowy sali gimnastycznej. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy, gdyż w dobie obecnej, gdy tyle mówi się o zdrowym stylu życia i o potrzebie ruchu dziecka, należy również zainwestować w odpowiednie obiekty sportowe.

Przewodniczący Rady Rodziców
Mirosław Kita