forex trading logo

Rok szkoły w ruchu

Szkoła bez przemocy

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Liczba wizyt na stronie

Odsłon : 145501
Start Szkoła bez przemocy
VI edycja Programu "Szkoła bez przemocy"

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do VI edycji programu społecznego "Szkoła bez przemocy".

Poprzez nasz udział w tym programie chcemy podnosić wrażliwość Nauczycieli, Rodziców i Uczniów na problem przemocy w szkole i promować postawę niezgody na przejawy agresji w szkole.

Nasze działania będzie określał "Kodeks Szkoły bez Przemocy", który zawiera standardy jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Zawarte są one w 10 punktach.

 
Szablon: Joomla.Projekt strony: Anna Sawa.Prowadzenie strony: Ewa Madejek i Agnieszka Buła . Designed by: free joomla templates VPS hosting Valid .